HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Põlva Roosi Kooli arengukava aastateks 2019–2023

Põlva Roosi Kooli arengukava aastateks 2019–2023 - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2019, 9

Põlva Roosi Kooli arengukava aastateks 2019–2023

Vastu võetud 03.07.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 16 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Põlva Roosi Kooli arengukava aastateks 2019–2023 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Janika Usin
Abivallavanem vallavanema ülesannetes

Eliko Saks
Vallasekretär

Lisa Põlva Roosi Kooli arengukava 2019–2023

/otsingu_soovitused.json