SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord

Hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord - sisukord
  Väljaandja:Ahja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 10.09.2013, 3

  Hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord

  Vastu võetud 24.05.2005 nr 10
  jõustumine 27.05.2005

  Juhindudes: 1. Sotsiaalhoolekande seaduse ( RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 64, 393; 61, 375; 90, 521; 2003, 58, 388; 75, 498; 88,591; 2004, 27, 180; 89, 603; 89, 605; 89, 604; 2005, 9, 34; 18, 106), § 23 lg (2);
  2. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus (RT I 1999, 16, 273; 82, 749; 88, 803; 2001, 3, 10; 100, 648; 102, 671; 2002, 35, 219; 61, 375; 2004, 89, 603; 89, 604) § 2 lg (1) punktid 1) ja 2) ning lg (2);
  3. Perekonnaseadus ( 1994, 75, 1326; 1996, 40, 773; 49, 953; 1997, 28, 422; 35, 538; 2000, 50, 317; 2001, 16, 69; 53, 307 ja 336; 2003, 78, 527; 2004, 22, 148; 14, 92; 2005, 1, 1) § 92 lg (4), § 95 ning § 105 ja § 106;
  4. Riigieelarvest puuetega inimestega seotud sotsiaalhoolekande kuludeks vallaeelarvesse määratud eraldisest (RT I 2005, 10, 41) § 5 ning lisa,


  Ahja Vallavolikogu m ä ä r a b:

  § 1.  Kinnitada “Hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord” vastavalt lisale.
  (Muudetud 24.11.2010 määrusega nr 18, jõustub 01.01.2011)

  § 2.  Määrus jõustub 27.05.2005.a.

  Lisa Hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord