Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 10.09.2022, 31

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 30.08.2022 nr 25

Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lõike 4² ja haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 1 „Ametiautode ametisõitudeks kasutamise kord“;
  2) Peipsiääre Vallavolikogu 27.02.2014 määruse nr 4 „Arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus- või tööülesannete täitmiseks“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalev Parik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json