Teksti suurus:

Saaremaa Vallavalitsuse 24. aprilli 2018. a määruse nr 11 „Saaremaa Spordikooli põhimäärus“ kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 10.09.2022, 35

Saaremaa Vallavalitsuse 24. aprilli 2018. a määruse nr 11 „Saaremaa Spordikooli põhimäärus“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 06.09.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel ning lähtudes sellest, et 1. septembril 2022. a jõustus Saaremaa Vallavolikogu 30. juuni 2022. a määrus nr 23 „Saaremaa Spordikooli põhimäärus“.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Saaremaa Vallavalitsuse 24. aprilli 2018. a määrus nr 11 „Saaremaa Spordikooli põhimäärus“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Tuisk
vallavanem

Aivar Rahno
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json