Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Pajusi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2012, 27

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.04.2011 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 ning Jõgeva Linnavalitsuse 28. märtsi 2011 korralduse nr 131 „Nõusoleku andmine Pajusi vallale õpilaste elukohajärgse kooli määramiseks“ ja Põltsamaa Linnavalitsuse 28.03.2011 korralduse nr 204 „Pisisaare Algkooli lõpetanud laste elukohajärgse põhikooli määramine“ alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse koolikohustuslikule isikule ja Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse kooli määramise kord.

§ 2.   Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord

  (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistri järgi on Pajusi vald, tagatakse õppimisvõimalus Pajusi valla munitsipaalkoolides.

  (2) Pajusi valla Nurga, Kalana, Mõrtsi, Mõisaküla, Loopre, Vorsti, Pajusi, Pisisaare, Uuevälja, Luige, Sopimetsa, Arisvere, Väljataguse ja Kõrkküla külade laste elukohajärgseks põhikooliks on 1.-6. klassini üldjuhul Pisisaare Algkool ja 7.-9- klassini Põltsamaa Ühisgümnaasium.

  (3) Pajusi valla Vägari, Aidu, Kõpu, Kose, Kaave, Lahavere, Kauru, Tapiku ja Tõivere külades elavate laste elukohajärgseks põhikooliks on 1.-4. klassini üldjuhul Aidu Lasteaed-Algkool ja 5.-9. klassini Jõgeva Gümnaasium või Jõgeva Ühisgümnaasium.

  (4) Kui kaks või enam kooli on isiku elukohast peaaegu võrdsel kaugusel, siis määrab vallavalitsus elukohajärgseks kooliks selle kooli, mis on isiku elukohale kõige lähemal, kuhu koolitee on kõige lühem ja turvalisem ja kus on vabu õppekohti, kusjuures võetakse vajaduse korral arvesse ühissõidukite kasutamise võimalust.

  (5) Vanema põhjendatud avalduse alusel võib vallavalitsus määrata lapse elukohajärgseks kooliks mõne muu kooli arvestades järgmisi kriteeriumeid:
  1) isiku elukoha lähedus koolile ja sama pere teiste laste õppimine samas koolis;
  2) isiku elukoha lähedus koolile;
  3) sama pere teiste laste õppimine samas koolis.

  (6) Vallavalitsusel on õigus määrata korraldusega lapsele elukohajärgne põhikool, kui käesolevas määruses kehtestatud tingimuste alusel ei ole võimalik määrata lapse elukohajärgset põhikooli (nt ebatäpsed andmed, lapse hooldusõigusega seotud vaidlused vms) või kui vanema ja kooli vahel tekib vaidlus koolikohustusliku isiku kooli vastuvõtmise üle.

  (7) Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.

§ 3.   Elukohajärgsesse kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

  (1) Kooli vastuvõtmise tingimused ja korra kinnitab iga Pajusi valla kooli jaoks kooli direktor.

  (2) Pajusi valla koolid avalikustavad oma vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse arvates 01. aprillist 2011.

  (2) Määrus jõustub 25. aprillil 2011.

Reet Alev
Vallavanem

Merike Sumla
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json