Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Teenuste hindade kehtestamine

Teenuste hindade kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Sindi Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.04.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2013, 9

  Teenuste hindade kehtestamine

  Vastu võetud 15.02.2011 nr 2
  jõustumine 22.02.2011

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 lõike 1 punkti 3 alusel

  § 1.   Kehtestada Sindi Linnavalitsuses ning Sindi linna ametiasutuse hallatavates asutustes osutatavate paljundus- ja väljatrükiteenuste, mis ei ole seotud nende asutuste põhimäärustes sätestatud ülesannetega, hinnad järgmiselt:

    (1) paljundamine:
  a) formaat A4 ühele küljele,0,10 eurot/leht;
  b) formaat A4 kahele küljele, 0,15 eurot/leht;
  c) formaat A3 ühele küljele, 0,15 eurot/leht;
  d) formaat A3 kahele küljele, 0,25 eurot/leht.

    (2) väljatrükk arvutist:
  a) formaat A4 must-valge, 0,15 eurot/leht;
  b) formaat A4 värviline, 0,70 eurot/leht.

  § 2.   Paragrahvis 1 nimetatud teenuste osutamisest laekunud tasu kantakse linnaeelarvesse.

  § 3.   Sindi Linnavalitsuse 9.septembri 2003 määrus nr 2 tunnistatakse kehtetuks.

  § 4.   Määrus jõustub 22. veebruaril 2011.

  Anu Vassvik
  linnapea

  Andres Annast
  linnasekretär

  /otsingu_soovitused.json