Teksti suurus:

Sõmeru valla arengukava aastateks 2012 – 2025 muutmine

Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2013
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2013, 25

Sõmeru valla arengukava aastateks 2012 – 2025 muutmine

Vastu võetud 24.09.2013 nr 68

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 ja § 37 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg 1 alusel.

§ 1.  Sõmeru valla arengukava aastateks 2012 – 2025 muudetakse ja kehtestatakse uues redaktsioonis (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees

Lisa Sõmeru valla arengukava aastateks 2012-2025