Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Põltsamaa linna eelarvest mittetulundusühingutele toetuse andmise korra kehtestamine

Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2013, 63

Põltsamaa linna eelarvest mittetulundusühingutele toetuse andmise korra kehtestamine

Vastu võetud 25.03.2002 nr 96
jõustumine 01.04.2002

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642) paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse (RT I 1999, 27, 392) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 2, ja spordiseaduse (RT I 1998, 61, 982) paragrahvi 10 lõike 2 punkti 2 alusel,Põltsamaa Linnavolikogu
m ä ä r a b:
1. Kehtestada „Põltsamaa linna eelarvest mittetulundusühingutele toetuse andmise kord” vastavalt käesoleva määruse lisale.


2. Määrus jõustub 01. aprillil 2002. a.

Raul Kirsel
Linnavolikogu esimees

Lisa Põltsamaa linna eelarvest mittetulundusühingutele toetuse andmise kord

Lisa Avaldus toetuse taotlemiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json