PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Põltsamaa linna üldplaneeringu kehtestamine

Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.1998
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2013, 65

Põltsamaa linna üldplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 19.10.1998 nr 41
jõustumine 01.11.1998

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 p 29, juhindudes planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 lg 2, § 25 lg 4 ja lg 5 ning Põltsamaa linna ehitusmääruse V ptk p 52, 55 ja 56,
Põltsamaa Linnavolikogu m ä ä r a b:1. Kehtestada Põltsamaa linna üldplaneering.


2. Põltsamaa Linnavalitsusel teatada üldplaneeringu kehtestamisest ajalehes „Vali Uudised“ ja ajalehes „Vooremaa“.


3. Põltsamaa Linnavalitsusel saata käesolev määrus Jõgeva maavanemale ja riigi maakatastri pidajale järelevalve teostamiseks.


4. Määrus jõustub 1. novembril 1998. a.
*Üldplaneering on avalikustatud Põltsamaa linna veebilehel www.poltsamaa.ee.

Ants Kuul
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json