Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Räpina valla jäätmekava 2010-2020 vastuvõtmine

Räpina valla jäätmekava 2010-2020 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2013, 77

  Räpina valla jäätmekava 2010-2020 vastuvõtmine

  Vastu võetud 24.03.2010 nr 3
  jõustumine 01.04.2010

  Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 39, § 42 ja § 59 lõike 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 364 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Räpina valla jäätmekava aastateks 2010-2020 (lisatud määrusele).

  § 2.  Jäätmekava terviktekst avaldatakse Räpina valla veebilehel.

  § 3.  Määrus jõustub 01. aprillil 2010. a.

  Kaido Palu
  Volikogu esimees

  Lisa Räpina valla jäätmekava aastateks 2010-2020

  /otsingu_soovitused.json