Teksti suurus:

Vormsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 muutmine

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2015, 1

Vormsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 muutmine

Vastu võetud 28.09.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 4 alusel.

§ 1.   Vormsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava muutmine

  Vormsi Vallavolikogu 2015. aasta 30. märtsi määruses nr 2 Vormsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 tehakse järgmised muudatused:
  1) asendatakse lisa 1 Vormsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava (lisatud);
  2) asendatakse lisa 2 Hullo reoveekogumisala kaart (lisatud).

§ 2.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa 1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Lisa 2 Hullo reoveekogumisala kaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json