Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla arengukava aastateks 2015-2025 vastu võtmine

Viru-Nigula valla arengukava aastateks 2015-2025 vastu võtmine - sisukord
  Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2016, 48

  Vali redaktsioon:

  Eelmine...

  Hetkel kehtiv

  Viru-Nigula valla arengukava aastateks 2015-2025 vastu võtmine

  Vastu võetud 01.10.2015 nr 7
  RT IV, 10.10.2015, 2
  jõustumine 13.10.2015

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  20.10.2016RT IV, 02.11.2016, 3705.11.2016

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 alusel.

  § 1.  Võtta vastu käesoleva määruse lisaks olev Viru-Nigula valla arengukava aastateks 2015–2025.

  § 2.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Lisa Viru-Nigula valla arengukava aastateks 2015-2025

  Lisa Viru-Nigula valla arengukava investeeringute kava 2016-2023
  [RT IV, 02.11.2016, 37 - jõust. 05.11.2016]