Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Maardu linna 2016-2019. aasta eelarvestrateegia kinnitamine

Maardu linna 2016-2019. aasta eelarvestrateegia kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2015, 9

  Maardu linna 2016-2019. aasta eelarvestrateegia kinnitamine

  Vastu võetud 29.09.2015 nr 40

  Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, § 37 1, § 372 lg 3, lg 7 ja lg 8, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ning lähtudes Maardu linnavalitsuse 08.09.2015 protokollilisest otsusest nr 27

  § 1.   Kinnitada Maardu linna 2016-2019. aasta eelarvestrateegia vastavalt lisale .

  § 2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Leo Repponen
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna 2016-2019. aasta eelarvestrateegia

  /otsingu_soovitused.json