Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Maardu linna ühissõidukipeatuste nimekirja kinnitamine

Maardu linna ühissõidukipeatuste nimekirja kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2015, 10

  Maardu linna ühissõidukipeatuste nimekirja kinnitamine

  Vastu võetud 29.09.2015 nr 41

  Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel ja lähtudes Maardu Linnavalitsuse 22.09.2015 protokollilisest otsusest nr 29

  § 1.   Kinnitada Maardu linna ühissõidukipeatuste nimekiri vastavalt lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Leo Repponen
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Ühissõidukipeatuste nimekiri

  Lisa Ühissõidukipeatuste asukohtade skeem

  /otsingu_soovitused.json