ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 kinnitamine

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kallaste Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2015, 24

  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 kinnitamine

  Vastu võetud 30.09.2015 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

  § 1.  Kinnitada Kallaste linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 vastavalt lisadele (lisad 36 lehel).

  § 2.  Määrus jõustub üldises korras.

  Fjodor Plešankov
  linnavolikogu esimees

  Lisa Kallaste linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026

  Lisa Vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeem