Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu 23.04.2015 määruse nr 65 „Kaasava eelarve menetlemise kord“ muutmine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2015, 35

Kose Vallavolikogu 23.04.2015 määruse nr 65 „Kaasava eelarve menetlemise kord“ muutmine

Vastu võetud 24.09.2015 nr 79

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Kose Vallavolikogu 23.04.2015 määruse nr 65 „Kaasava eelarve menetlemise kord“ § 4 lõiget 2, asendades selle sõnastuse järgnevaga:
„(2) Ettepanek esitatakse Vallavalitsusele vastava aasta valla eelarve menetlemise käigus Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ajavahemikul.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json