Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Vändra alevi arengukava aastateks 2018-2021

Vändra alevi arengukava aastateks 2018-2021 - sisukord
Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2017, 1

Vändra alevi arengukava aastateks 2018-2021

Vastu võetud 21.09.2017 nr 12
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, lg 2, § 37² lg 2 ja 3, lg 4 ja lg 7 ning „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg 1 alusel.

§ 1.   Vändra alevi arengukava

  Kinnitada Vändra alevi arengukava aastateks 2018 – 2021 (lisa 1 arengukava, lisa 2 arengukava tegevuskava).

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivolikogu 20.10.2016.a määrus nr 16 „Vändra alevi arengukava aastateks 2017 – 2021“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

Priit Enok
Volikogu esimees

Lisa 1 Vändra alevi arengukava aastateks 2018-2021

Lisa 2 Vändra alevi arengukava tegevuskava aastateks 2018-2021

/otsingu_soovitused.json