Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine

Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2018, 1

Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine

Vastu võetud 01.10.2018 nr 47

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 7, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 5 ja Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 18 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 5 lg 1 alusel.

§ 1.   Kinnitada Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Elva Linnavolikogu 24.09.2012 määrus nr 23 „Elva linna arengukava 2012-2020"
  2) Elva Linnavolikogu 26.09.2016 määrus nr 16 „Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021"
  3) Rannu Vallavolikogu 28.06.2016 määrus nr 6 „Rannu valla arengukava aastateks 2016-2021"
  4) Rannu Vallavolikogu 25.10.2016 määrus nr 9 „Rannu valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021"
  5) Puhja Vallavolikogu 01.07.2015 määrus nr 6 „Puhja valla arengukava 2015-2022 kinnitamine"
  6) Puhja Vallavolikogu 25.10.2016 määrus nr 24 „Puhja valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021"
  7) Rõngu Vallavolikogu 24.09.2015 määrus nr 12 „Rõngu valla arengukava 2015-2030"
  8) Rõngu Vallavolikogu 15.03.2007 määrus nr 6 „Rõngu valla arengukava 2007-2020"
  9) Rõngu Vallavolikogu 15.10.2014 määrus nr 11 „Rõngu valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2018"
  10) Rõngu Vallavolikogu 24.09.2015 määrus nr 13 „Rõngu valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019"
  11) Rõngu Vallavolikogu 06.10.2016 määrus nr 10 „Rõngu valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021"
  12) Puhja Vallavolikogu 01.07.2015 määrus nr 6 „Puhja valla arengukava 2015-2022 kinnitamine"
  13) Puhja Vallavolikogu 25.10.2016 määrus nr 24 „Puhja valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021"
  14) Palupera Vallavolikogu 08.10.2015 määrus nr 10 „Palupera valla arengukava 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni vastuvõtmine"
  15) Palupera Vallavolikogu 07.10.2014 määrus nr 12 „Palupera valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018"
  16) Palupera Vallavolikogu 08.10.2015 määrus nr 11 „Palupera valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019"
  17) Palupera Vallavolikogu 13.10.2016 määrus nr 17 „Palupera valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021"
  18) Konguta Vallavolikogu 25.11.2015 määrus nr 24 „Konguta valla arengukava 2015-2020 ja tegevuskava 2015-2020 kinnitamine"
  19) Konguta Vallavolikogu 12.10.2016 määrus nr 35 „Konguta valla arengukava 2015-2020 ja tegevuskava 2016-2021 kinnitamine"
  20) Konguta Vallavolikogu 12.10.2016 määrus nr 36 „Konguta valla eelarvestrateegia kinnitamine".

§ 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. Elva valla 2019. aasta eelarve koostamisel lähtutakse käesolevast arengukavast ja eelarvestrateegiast.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

Lisa Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022

Lisa 1  Haridus- ja noorsootöö

Lisa 2 Ettevõtlus ja turism

Lisa 3 Kultuur, vaba aeg, sport

Lisa 4 Sotsiaal- ja tervisevaldkond

Lisa 5 Juhtimine ja kodanikuühiskond

Lisa 6 Elukeskkond

Lisa 7 Elva valla rahvastikuprognoos

Lisa 8 Eelarvestrateegia tabelid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json