Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Harku valla arengukava aastani 2037

Harku valla arengukava aastani 2037 - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2018, 28

  Harku valla arengukava aastani 2037

  Vastu võetud 27.09.2018 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõigete 6 ja 7 ning Harku Vallavolikogu 29.12.2011 määrusega nr 21 kehtestatud “Harku valla põhimääruse” § 74 lõigete 1 ja 2 alusel:

  § 1.   Võtta vastu Harku valla arengukava aastani 2037 koos lisadega (Lisa 1 Harku valla arengukava aastani 2037, Lisa 2 Harku valla eelarvestrateegia 2019-2022, Lisa 3 Harku valla tegevuskava (investeeringutekava) 2019-2022 ja Lisa 4 Harku valla profiil).

  § 2.   Määrus avalikustatakse Harku valla veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  § 4.   Määrust rakendatakse alates 2019. aasta 1. jaanuarist.

  Kalle Palling
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Harku valla arengukava aastani 2037

  Lisa Harku valla eelarvestrateegia 2019-2022

  Lisa Harku valla tegevuskava (investeeringutekava) 2019-2022

  Lisa Harku valla profiil

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json