Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Suure-Jaani valla põhimäärus

Suure-Jaani valla põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2018, 39

Suure-Jaani valla põhimäärus

Vastu võetud 14.10.2005 nr 62
jõustumine 21.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.200501.01.2006
27.06.200603.07.2006
28.09.200608.10.2006
12.11.200919.11.2009
30.08.201208.09.2012
27.10.2016RT IV, 15.11.2016, 1018.11.2016
29.03.2018RT IV, 12.04.2018, 1015.04.2018, § 24, § 35, § 39 lg 2 ja § 41 lg 2 (lisad 1-4) kehtivad kuni Põhja-Sakala Vallavolikogu poolt kinnitatud uute samasisuliste õigusaktide jõustumiseni.
26.04.2018RT IV, 09.05.2018, 1012.05.2018
27.09.2018RT IV, 10.10.2018, 2313.10.2018
27.09.2018RT IV, 10.10.2018, 2413.10.2018

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 1.  Põhimääruse eesmärk
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 2.  Valla elanik
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 3.  Valla territoorium
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 4.  Omavalitsusorganid
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 5.  Asjaajamiskeel omavalitsusorganites
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 6.  Suure-Jaani valla eelarve
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 7.  Suure-Jaani valla tunnustusavaldused
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 8.  Valla majandustegevus
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 9.  Suure-Jaani valla kohalikud maksud ja koormised
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

2. peatükk SUURE-JAANI VALLA SÜMBOLID 
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 10.  Suure-Jaani valla sümbolid
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 101.  Suure-Jaani valla lipu kasutamise kord
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 102.  Suure-Jaani valla vapi kasutamise kord
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

3. peatükk SUURE-JAANI VALLAVOLIKOGU 

§ 11.  Volikogu moodustamine
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 12.  Volikogu tegutsemine
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 13.  Volikogu pädevus
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 14.  Volikogu tööorganid
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 15.  Volikogu liige
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 16.  Volikogu esimees ja aseesimees
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 17.  Volikogu esimehe asendamine
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 18.  Volikogu esimehe valimise kord
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 181.  Volikogu aseesimehe valimise kord
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 19.  Volikogu eestseisus
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 20.  Volikogu komisjon
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 21.  Komisjoni õigused ja kohustused
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 22.  Volikogu fraktsioon
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 23.  Volikogu õigusaktide algatamine
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 24.  Volikogu töökord
[Kehtetu - RT IV, 10.10.2018, 24 - jõust. 13.10.2018]

§ 25.  Umbusaldusmenetlus
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 26.  Volikogu istungi protokoll
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 27.  Volikogu õigusaktide vastuvõtmine, avalikustamine ja jõustumine
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

4. peatükk SUURE-JAANI VALLAVALITSUS 

§ 28.  Valitsus
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 29.  Vallavanem
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 30.  Vallavanema asendamise kord
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 31.  Vallavanema valimise kord
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 32.  Suure-Jaani Vallavalitsuse struktuur ja moodustamine
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 33.  Valitsuse struktuuriüksused
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 34.  Valitsuse komisjonid
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 35.  Valitsuse töökord
[Kehtetu - RT IV, 09.05.2018, 10 - jõust. 12.05.2018]

§ 36.  Valitsuse õigusaktide vastuvõtmine, avalikustamine ja jõustumine
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

5. peatükk VALLA ASUTUSED. KOHALIKU OMAVALITSUSE TEENISTUS 
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 37.  Valla asutused
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 38.  Kohaliku omavalitsuse teenistus
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

6. peatükk SUURE-JAANI VALLA EELARVE 

§ 39.  Valla eelarve

 (1) [Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

 (2) [Kehtetu - RT IV, 10.10.2018, 23 - jõust. 13.10.2018]

7. peatükk SUURE-JAANI VALLA MAJANDUSTEGEVUS JA VALLAVARA 

§ 40.  Valla majandustegevus
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 41.  Vallavara mõiste

 (1) [Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

 (2) Vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord (vallavara eeskiri) kehtestatakse põhimääruse lisana (lisa nr 4).

 (3) [Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

8. peatükk SUURE-JAANI VALLA ARENGUKAVAD JA PLANEERINGUD 
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 42.  Arengukavade liigid
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 43.  Valla arengukava
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 44.  Hallatava asutuse arengukava
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 45.  Vallasisese linna, aleviku ja küla(de) arengukava
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 451.  Valdkonnapõhine arengukava
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 46.  Arengukavade omavaheline seos
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 47.  Nõuded arengukavadele ja arengukavade menetlemine
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 48.  Valla planeerimine
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 49.  Suure-Jaani vallas kehtivad planeeringud
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 50.  Valla üldplaneering ja eriplaneeringud
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 51.  Detailplaneeringud
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 52.  Nõuded planeeringutele ja planeeringute menetlemine
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

9. peatükk SUURE-JAANI VALLA VÄLISSUHTED 
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 53.  Suure-Jaani valla välissuhete korraldamise alused
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 54.  Suure-Jaani valla suhted sõprusvaldadega ja regionaalne koostöö
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

10. peatükk SUURE-JAANI VALLA ESINDAMINE 
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 55.  Valla esindamine
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 56.  Valla esindusfunktsiooni täitmine
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 57.  Valla esindamine kohtus
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 58.  Valla esindamine ametliku esinduse poolt
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 59.  Suure-Jaani valla esindamine lepingulistes suhetes
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 60.  Suure-Jaani valla teenistuses olevate ametiisikute pädevus Suure-Jaani valla esindamisel
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

11. peatükk ASUSTUSÜKSUSE VANEM 
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 61.  Asustusüksuse vanema valimine
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

12. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MENETLEMINE 

§ 62.  Põhimääruse vastuvõtmine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

§ 63.  Põhimääruse jõustumine
[Kehtetu - RT IV, 12.04.2018, 10 - jõust. 15.04.2018]

Lisa 1 Suure-Jaani Vallavolikogu töökord
[Kehtetu - RT IV, 10.10.2018, 24 - jõust. 13.10.2018]

Lisa 2 Suure-Jaani Vallavalitsuse töökord
[Kehtetu - RT IV, 09.05.2018, 10 - jõust. 12.05.2018]

Lisa 3 Valla eelarve ja eelarvestrateegia menetlemise kord
[Kehtetu - RT IV, 10.10.2018, 23 - jõust. 13.10.2018]

Lisa 4 Suure-Jaani valla vara valitsemise kord (vallavara eeskiri)