KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuete kehtestamise ja hädaolukorra seadusega kohalikule omavalitsusele antud ülesannete täitmise delegeerimine

Elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuete kehtestamise ja hädaolukorra seadusega kohalikule omavalitsusele antud ülesannete täitmise delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2018, 43

  Elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuete kehtestamise ja hädaolukorra seadusega kohalikule omavalitsusele antud ülesannete täitmise delegeerimine

  Vastu võetud 04.10.2018 nr 50

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning hädaolukorra seaduse § 37 lõike 5 alusel.

  § 1.  Hädaolukorra seaduse § 37 lõike 1 punktides 2 kuni 5 nimetatud ülesannete täitmine delegeeritakse Pärnu Linnavalitsusele.

  § 2.  Hädaolukorra seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuete kehtestamine delegeeritakse Pärnu Linnavalitsusele.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Andres Metsoja
  volikogu esimees