HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Järveküla Kooli arengukava kinnitamine

Järveküla Kooli arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2018, 44

  Järveküla Kooli arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 05.10.2018 nr 22

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2; Rae Vallavalitsuse 16. detsembri 2014 määruse nr 29 „Rae valla haridusasutuse arengukava kinnitamise kord“; Rae Vallavolikogu 01. novembri 2017 otsuse nr 14 “Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Rae Vallavalitsusele” ja Järveküla Kooli direktori Mare Räsi taotluse 12.09.2018 nr 10-2.2/7451 alusel.

  § 1.  Kinnitada Järveküla Kooli arengukava 2018 – 2021 vastavalt Lisale 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Mart Võrklaev
  vallavanem

  Martin Minn
  vallasekretär

  Lisa Lisa 1