HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Sadala Kooli arengukava 2018–2020

Sadala Kooli arengukava 2018–2020 - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2018, 45

  Sadala Kooli arengukava 2018–2020

  Vastu võetud 08.10.2018 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja Jõgeva valla põhimääruse § 38 lõike 4 alusel.

  § 1.  Kinnitada Sadala Kooli arengukava 2018–2020 (lisa).

  Aare Olgo
  vallavanem

  Egle Lääne
  vallasekretär

  Lisa Sadala kooli arengukava 2018-2020