PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Võru linna üldplaneeringu kehtestamine

Võru linna üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Võru Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2012, 35

  Võru linna üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 11.03.2009 nr 98

  Määrus kehtestatakse ”Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” § 22 lg 1 p 31, ”Planeerimisseadus” § 24 lg 3 alusel.

  § 1.   Kehtestada Võru linna üldplaneering järgmises koosseisus:

   
    1) lisa 1 – Võru linna üldplaneeringu seletuskiri, 73 lehel;
    2) lisa 2 – Võru linna üldplaneeringu protsessi ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne, 307 lehel;
    3) lisa 3 – Võru linna üldplaneeringu maakasutusplaan 1 lehel;
    4) lisa 4 – skeemkaart „ Võru linna sadevesi 1 lehel“;
    5) lisa 5 – skeemkaart „ Võru linna kanalisatsioonivõrk 1 lehel“;
    6) lisa 6 – skeemkaart „Võru linna veevarustus“ 1 lehel.

  § 2.   Võru linna üldplaneeringu lisad asuvad Võru Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas.

  § 3.   Määrus jõustub 1. aprillil 2009.

  Tõnu Anton
  Esimees

  /otsingu_soovitused.json