PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Võru linna üldplaneeringu kehtestamine

Võru linna üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Võru Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2012, 35

  Võru linna üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 11.03.2009 nr 98

  Määrus kehtestatakse ”Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” § 22 lg 1 p 31, ”Planeerimisseadus” § 24 lg 3 alusel.

  § 1.  Kehtestada Võru linna üldplaneering järgmises koosseisus:

   
   1) lisa 1 – Võru linna üldplaneeringu seletuskiri, 73 lehel;
   2) lisa 2 – Võru linna üldplaneeringu protsessi ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne, 307 lehel;
   3) lisa 3 – Võru linna üldplaneeringu maakasutusplaan 1 lehel;
   4) lisa 4 – skeemkaart „ Võru linna sadevesi 1 lehel“;
   5) lisa 5 – skeemkaart „ Võru linna kanalisatsioonivõrk 1 lehel“;
   6) lisa 6 – skeemkaart „Võru linna veevarustus“ 1 lehel.

  § 2.  Võru linna üldplaneeringu lisad asuvad Võru Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas.

  § 3.  Määrus jõustub 1. aprillil 2009.

  Tõnu Anton
  Esimees

  /otsingu_soovitused.json