HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.04.2014
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2012, 44

Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 31.10.2012 nr 11

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lg 1 p 2, "Huvikooli seadus" § 15 lg 1, "Haldusmenetluse seadus" § 93 lg 1 ja Võru Linnavolikogu 10. novembri 2010. a määruse nr 20 "Volituste delegeerimine" § 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kvalifikatsiooninõuded Võru linna munitsipaalhuvikoolide direktoritele.

§ 2.   Kvalifikatsiooninõuded

  Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ja läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või;
  2) muu kõrgharidus, vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž ja läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või;
  3) muu kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus, läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 3.   Omistatud ametijärkude kehtivus

  Võru Linnavalitsuse 20. aprilli 2011. a määruse nr 12 "Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise kord" alusel pedagoogidele omistatud vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku ametijärk kehtib omistamise tähtaja lõpuni.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 20. aprilli 2011. a määrus nr 12 "Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise kord".

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Kersti Kõosaar
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Ülle Müürsepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json