Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tõstamaa valla kultuuri-, haridus- ja spordistipendiumide taotlemise ja määramise kord

Väljaandja:Tõstamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2012, 46

Tõstamaa valla kultuuri-, haridus- ja spordistipendiumide taotlemise ja määramise kord

Vastu võetud 04.08.2009 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg1 p 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega sätestatakse Tõstamaa valla eelarvest makstavate kultuuri-, haridus- ja spordistipendiumide (edaspidi stipendium) taotlemise ja määramise kord.

 (2) Stipendiumide määramise eesmärgiks on tunnustada erilisi ja ja silmapaistvaid tulemusi saavutanud isikuid.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Stipendiumitaotlusi saab esitada jooksvalt.

 (2) Stipendium on rahaline auhind, mida taotleb kultuuri-, haridus- või sporditegevuses erilisi ja silmapaistvaid tulemusi saavutanud isikule vastav vallavalitsuse hallatav asutus.

 (3) Stipendiumi võib taotleda isikule, kes on:
 1) saavutanud väga häid tulemusi õppetöös või;
 2) saavutanud väga häid tulemusi sporditegevuses või;
 3) saavutanud väga häid tulemusi kultuuri valdkonnas või loomingulises tegevuses või;
 4) koostanud loome-, uurimis- või teadustöö, mis on olulise tähendusega Tõstamaa vallale.

§ 3.  Stipendiumi taotlemine ja dokumentide esitamine

 (1) Stipendiumitaotluse esitab vallavalitsuse hallatav asutus Tõstamaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).

 (2) Taotluses esitatakse taotlemise põhjendus, lühikokkuvõte tulemustest, erialasest tegevusest, loome-, uurimis-, teadustöö teema, tõendatud tulemused (koopiad diplomitest või tunnistustest), isiku- ja kontaktandmed, pangakonto, kuupäev, allkiri.

§ 4.  Stipendiumide määramine

 (1) Stipendiumid määrab vallavalitsus oma korraldusega.

 (2) Info stipendiumide määramise kohta avalikustatakse Tõstamaa valla veebilehel www.tostamaa.ee

§ 5.  Stipendiumide üleandmine ja maksmine

 (1) Stipendiumid antakse üle kooli lõpuaktusel või vallavalitsuse vastuvõtul.

 (2) Stipendiumide maksmise aluseks on vallavalitsuse korraldus.

§ 6.  Jõustumine

  Määrus jõustub 7.augustil 2009.

Toomas Rõhu
vallavanem

Eve Sahtel
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json