PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Halinga valla üldplaneeringu kehtestamine

Halinga valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.11.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2012, 48

  Halinga valla üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 31.10.2012 nr 22

  Määrus antakse „Planeerimisseaduse“ § 24 lõike 3, „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 31 ja Halinga Vallavolikogu 15. juuni 2011 määruse nr 13 „Halinga valla ehitusmäärus“ § 3 lõike 1 punkti 6 alusel.

  § 1.   Kehtestada Halinga valla üldplaneering Pärnu maavanemalt 15.10.2012 heakskiidu saanud redaktsioonis (lisatud*).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  * Kaardimaterjaliga saab tutvuda Halinga valla kodulehel aadressil http://www.halingavald.ee/ või vallakantseleis.

  Raul Peetson
  Volikogu esimees

  Lisa Halinga valla üldplaneeringu seletuskiri

  Lisa Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

  /otsingu_soovitused.json