HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kiltsi Põhikooli arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine

Kiltsi Põhikooli arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2015, 9

Kiltsi Põhikooli arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine

Vastu võetud 29.10.2015 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kiltsi Põhikooli arengukava aastateks 2016-2020 vastavalt lisale 1.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 25.08.2011 määrus nr 16 „Kiltsi Põhikooli arengukava kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Kiltsi Põhikooli arengukava aastateks 2016-2020

/otsingu_soovitused.json