Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sõidupiletihinna kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2015, 21

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sõidupiletihinna kehtestamine

Vastu võetud 28.04.2015 nr 27
RT IV, 06.05.2015, 19
jõustumine 01.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.2015RT IV, 10.11.2015, 213.11.2015, osaliselt 01.01.2017

Määrus kehtestatakse „Ühistranspordiseaduse“ § 13 lõike 1 punktide 8, 10 ja 11, § 13 lõike 4, § 31 lõike 2 punkti 4, § 36 lõike 1 punkti 1, § 36 lõigete 4 ja 5 alusel.
[RT IV, 10.11.2015, 2 - jõust. 13.11.2015]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Sillamäe linnasisese avaliku bussiliiniveo hinnad ja sõidusoodustused.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ühiskaart on elektrooniline plastikkaart kontaktivaba isikustatud või isikustamata andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks. Ühiskaart on seotud kontoga, kuhu saab laadida raha, millele saab osta sõidupileteid ja aktiveerida sõidusoodustusi. Isikustatud ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga;
  2) ühekordne sõidupilet on juhi käest ostetud paberpilet või ühiskaardi kontole laaditava raha eest ostetud pilet, mis annab ühe sõidu õiguse;
  3) kuupilet (30 päeva pilet) on sõidupilet, mis annab sõitjale õiguse kasutada ühistransporti määratud aja jooksul piiramatu arv kordi.

§ 3.   Sõidupileti hind

  Linnasisese avaliku bussiliiniveo hinnad:
  1) ühekordne sõidupilet (juhi käest ostetud paberpilet) 0,50 euro;
  2) ühekordne sõidupilet (ühiskaardi kontole laaditava raha eest) 0,45 euro;
  3) kuupileti maksumus (ühiskaardi kontole laaditava raha eest) ei tohi ületada 16,00 eurot.

§ 4.   Sõidusoodustused

  (1) Linnasisese avaliku bussiliiniveo sõidusoodustused sügava puudega isiku saatjale, puudega lapse saatjale, raske puudega isikule, pensionärile:
  1) ühekordne sõidupilet (ühiskaardi kontole laaditava raha eest) 0,25 euro;
  2) kuupileti maksumus (ühiskaardi kontole laaditava raha eest) ei tohi ületada 8,30 eurot.

  (2) Üle 70 aasta vanusel isikul ning päevases õppes põhi-, üldkesk- või kutseharidust omandaval õpilasel on õigus sõita linnasisesel avalikul bussiliinil tasuta.

  (21) Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul on õigus sõita linnasisesel avalikul bussiliinil tasuta. Sõidusoodustuse tõendamiseks Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud on kohustatud ühissõidukisse sisenemisel valideerima isikustatud ühiskaardi (kehtib koos isikut tõendava dokumendiga) või esitama Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu tunnistuse.
[RT IV, 10.11.2015, 2 - jõust. 13.11.2015]

  (22) Kõigil Sillamäe linnas registreeritud elanikel on õigus sõita linnasisesel avalikul bussiliinil tasuta. Sõidusoodustuse tõendamiseks on Sillamäe elanikud kohustatud ühissõidukisse sisenemisel valideerima isikustatud ühiskaardi (kehtib koos isikut tõendava dokumendiga).
[RT IV, 10.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (3) Sõidusoodustusi võimaldatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele elektroonilise plastikkaardi kasutamisel ja sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendi esitamisel.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.

  (21) Määruse § 4 lõike 22 jõustub 1. jaanuaril 2017. a.
[RT IV, 10.11.2015, 2 - jõust. 13.11.2015]

/otsingu_soovitused.json