Teksti suurus:

Haapsalu Linnavalitsuse 23.01.2013.a määruse nr 4 „Sportlaste, treenerite ja spordiklubide premeerimise kord“ muutmine

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2015, 22

Haapsalu Linnavalitsuse 23.01.2013.a määruse nr 4 „Sportlaste, treenerite ja spordiklubide premeerimise kord“ muutmine

Vastu võetud 04.11.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 3 ja Haapsalu põhimääruse § 48 lg 1 p 3 alusel

§ 1.   Haapsalu Linnavalitsuse 23.01.2013.a määruses nr 4 „Sportlaste, treenerite ja spordiklubide premeerimise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 4 lõiget 1 muudetkase ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Haapsalu Linnavalitsus kontrollib esitatud taotlusi ja edastab need menetlemiseks Haapsalu Linnavalitsuse spordikomisjonile (edaspidi Komisjon).“;
2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Haapsalu Linnavalitsusel on õigus, sõltumata esitatud taotlusest ning arvestamata käesolevas paragrahvis määratud piirmäärasid, premeerida sportlast, treenerit või võistkonda vahetult peale edukat esinemist rahvusvahelisel võistlusel.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi teatajas.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json