Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 8. novembri 2016. a määruse nr 20 „Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.11.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2023, 4

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 8. novembri 2016. a määruse nr 20 „Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 07.11.2023 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 19 lõike 2 punkti 4 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavalitsuse 8. novembri 2016. a määruse nr 20 "Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke põhimäärus" muutmine

  Kohtla-Järve Linnavalitsuse 8. novembri 2016. a määruses nr 20 „Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
  1) preambul muudetakse ja täiendatakse pärast sõna „kehtestatakse“ tekstiosaga „kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2,“;
  2) paragrahvi 10 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Lasteaia rühmas toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti ja vene keeles.“;
  3) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: „(4) Arengukav avalikustatakse lasteaia veebilehel.“;
  5) paragrahvi 26 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Haldusjärelevalvet lasteaia tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada alushariduse kättesaadavus ja sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.“;
  6) paragrahvi 27 lõikest 1 jäetakse välja sõna „maavanemat“.

Virve Linder
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json