Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Vändra valla asjaajamise korra kehtestamine

Vändra valla asjaajamise korra kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Vändra Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.06.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 10.12.2012, 21

  Vändra valla asjaajamise korra kehtestamine

  Vastu võetud 13.03.2012 nr 2

  Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 26.veebruari 2001.a. määruse nr.80 "Asjajajamiskorra ühtsed alused" alusel.

  § 1.  Kehtestada Vändra Vallavalitsuse asjaajamise kord.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Vändra Vallavalitsuse 23. septembri 2009. a. määrus nr. 11 "Vändra Vallavalitsuse asjaajamise korra kinnitamine".

  § 3.  Määrata nimetatud korra täitmise eest vastutavaks isikuks registripidaja Kerstin Sempelson.

  § 4.  Määrus jõustub 01. aprillist 2012. a.

  Peeter Reimann
  Vallavanem

  Aili Laprik
  Vallasekretär

  Lisa Vallavalitsuse asjaajamise kord