Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Kehtna valla rahvaraamatukogudes teavikute kojulaenutamisel tagatise võtmise ja tagastamise kord

Kehtna valla rahvaraamatukogudes teavikute kojulaenutamisel tagatise võtmise ja tagastamise kord - sisukord
Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.12.2013, 55

Kehtna valla rahvaraamatukogudes teavikute kojulaenutamisel tagatise võtmise ja tagastamise kord

Vastu võetud 10.03.2009 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1 ning § 30 lõike 1 punkti 2, rahvaraamatukogu seaduse § 15 lõike 51, kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 «Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend» § 141 lõike 6 ning Kehtna Vallavolikogu 21.06.2005 määruse nr 53 „Rahvaraamatukogude kasutamise eeskirjade kinnitamine“ punkti 3.1.7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Kehtna valla rahvaraamatukogudest (edaspidi raamatukogud) teavikute kojulaenutamisel tagatise määramise alused ning tagatise võtmise ja tagatise tagasi maksmise kord.

§ 2.   Tagatise võtmine

  (1) ( 1) Raamatukogu võib nõuda lugejalt teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
  1) lugeja elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri alusel Kehtna vald, kuid kes soovib raamatukogust teavikuid koju laenutada;
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (2) Tagatise võtmisel väljastatakse lugejale kassa sissetuleku orderi kviitung.

  (3) Lugejale tagatise tagastamisel antakse kassa sissetuleku orderi kviitungi esitamisel kassa väljaminekuorderi kviitung.

  (4) Tagatist võetakse sularahas.

§ 3.   Tagatise suurus

  (1) Ühe teaviku tagatise suurus on võrdne teaviku hinnaga.

  (2) Enne 1992 aastat ilmunud teaviku tagatise suurus on 50 krooni juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda tagatise aluseks võtta.

  (3) Väärtuslikule teavikule võib määrata soetamisväärtusest suurema tagatise. Tagatise summa otsustab ja teeb selle lugejale suuliselt teatavaks raamatukogu juhataja.

§ 4.   Tagatise tagasimaksmine

  (1) Teaviku tagastamisel esitab lugeja tagatise maksmise kohta saadud kassa sissetuleku orderi kviitungi, mille alusel makstakse tagatisraha lugejale tagasi.

  (2) Juhul, kui lugeja on teavikut rikkunud või jätnud määratud tähtajaks teaviku tagastamata, tuleb lugejal teavik asendada teise eksemplariga või hüvitada vastavalt Kehtna valla „Rahvaraamatukogude kasutamise eeskirjale“. Tagatis makstakse lugejale tagasi pärast teaviku asendamist või arvestatakse kahjuhüvitise osamaksuks.

  (3) Väljavõtmata tagatissummad kajastatakse valla raamatupidamises kohustusena kuus kuud (arvestatakse viimasest teavikute tagastamise tähtajast), pärast seda arvatakse tagatissumma raamatukogu eelarvesse.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2009.a

Kalle Toomet
Vallavanem

Reet Nero
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json