Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Maardu linna 2015. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 10.12.2014, 4

  Maardu linna 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 28.10.2014 nr 22

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5, § 22 lg 3, § 23 lg 2, lg 4 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 09. oktoobri 1996 aasta määrusest nr 136 Maardu linna eelarve koostamise eeskiri ja Maardu Linnavalitsuse 18.09.2014.a protokollilisest otsusest nr 43

  § 1.   Vastu võtta Maardu linna 2015. aasta eelarve, tulude ja kulude kogumahus 11 185 945 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

  § 2.   Määrus jõustub 01.01. 2015.

  Georgi Bõstrov
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu Linnavalitsuse valitsemisala 2015.a. eelarve tulud

  Lisa Maardu Linnavalitsuse valitsemisala 2015.a. eelarve kulud

  /otsingu_soovitused.json