HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru Lasteaed Okasroosike arengukava 2022-2024

Võru Lasteaed Okasroosike arengukava 2022-2024 - sisukord
Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 10.12.2021, 1

Võru Lasteaed Okasroosike arengukava 2022-2024

Vastu võetud 08.12.2021 nr 11
jõustumine 01.01.2022

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lõike 1 punkti 2, Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 1 "Võru linna põhimäärus" § 58 lõike 2 ja Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2016 määruse nr 3 "Arengukava koostamise menetlemise kord" § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse kinnitamine

  Kinnitada Võru Lasteaed Okasroosike arengukava 2022-2024 (lisa).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

Lisa Võru Lasteaed Okasroosike arengukava 2022-2024

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json