HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kuusalu Lasteaed Jussike arengukava aastateks 2023-2025 kinnitamine

Kuusalu Lasteaed Jussike arengukava aastateks 2023-2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 10.12.2022, 2

  Kuusalu Lasteaed Jussike arengukava aastateks 2023-2025 kinnitamine

  Vastu võetud 08.12.2022 nr 11

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91, Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2010 määruse nr 29 „Kuusalu valla hallatavate haridusasutuste arengukavade koostamise ja kinnitamise kord“ § 3 lõike 1 ning Kuusalu Lasteaed Jussike direktori ettepaneku alusel.

  § 1.   Kinnitada Kuusalu Lasteaed Jussike arengukava aastateks 2023-2025 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Terje Kraanvelt
  vallavanem

  Tiia-Liis Jürgenson
  vallasekretär

  Lisa Kuusalu Lasteaed Jussike arengukava 2023-2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json