Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Mustvee valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Mustvee valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 11.01.2018, 35

Mustvee valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Vastu võetud 28.12.2017 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 5 ja Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017.a.määruse nr 13 “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ alusel.

§ 1.   Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

  (1) Sünnitoetus kokku 400 eurot, esimene osa 200 eurot ja teine osa 200 eurot.

  (2) Matusetoetus 250 eurot.

  (3) Ranitsatoetus 100 eurot.

  (4) Laste prillitoetus 50 eurot aastas.

  (5) Eakate juubeli- ja sünnipäevatoetus 15 eurot.

  (6) Täisealise isiku hooldajatoetus:
  1) raske puudega täisealise isiku hooldajale 25 eurot kuus;
  2) sügava puudega täisealise isiku hooldajale 35 eurot kuus.

  (7) Puudega lapse hooldajatoetus:
  1) raske puudega lapse hooldajale 75 eurot kuus;
  2) sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus.

  (8) Ujumise toetus eakatele, puuetega lastele ning nende saatjatele 4 korda kuus.

  (9) Vältimatu abi toetus kuni 320 eurot isiku kohta.

  (10) Ravimitoetus 50 eurot aastas.

  (11) Küttepuude toetus 100 eurot aastas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist,

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuarist 2018.

Aivar Saarela
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json