Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.01.2019, 4

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 08.01.2019 nr 10

Määrus antakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Jõhvi vallas moodustatakse kolm valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 – Jõhvi linn, Hariduse tn 5 (Jõhvi Põhikool); 
 2) valimisjaoskond nr 2 – Jõhvi linn, Kooli tn 2 (Jõhvi Vallavalitsus);
 3) valimisjaoskond nr 3 – Jõhvi linn, Narva mnt 16 (Jõhvi Vene Põhikool).

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 2.

§ 4.  Valimisjaoskond Jõhvi valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Jõhvi valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Jõhvi Vallavalitsuse 1. augusti 2017 määrus nr 16 „Valimisjaoskondade moodustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Martin Repinski
Vallavanem

Piia Lipp
Vallasekretär

Lisa valimisjaoskonnad ja nende piirid