HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laekvere Lasteaia "Rüblik" hooajaline tegutsemisperiood ja lahtiolekuajad

Laekvere Lasteaia "Rüblik" hooajaline tegutsemisperiood ja lahtiolekuajad - sisukord
  Väljaandja:Laekvere Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.09.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2014, 30

  Laekvere Lasteaia "Rüblik" hooajaline tegutsemisperiood ja lahtiolekuajad

  Vastu võetud 04.02.2014 nr 2

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ning § 30 lõike 1 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõigete 1 ja 2 ning Laekvere Vallavolikogu 27. detsembri 2011.a määrusega nr 33 kinnitatud “Laekvere Lasteaia “Rüblik” põhimääruse“ § 19, ning Laekvere Lasteaia hoolekogu 20. jaanuari 2014 koosolekul esitatud ettepaneku alusel.

  § 1.   Kehtestada Laekvere Lasteaiale 2 hooajalist tegutsemisperioodi:

    (1) 2. jaanuar kuni 22. juuni;

    (2) 1. august kuni 21. detsember.

  § 2.   Kehtestada Laekvere Lasteaia päevane lahtiolekuaeg tööpäeviti kella 7.30-st kuni 17.30-ni.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Laekvere Vallavalitsuse 16. septembri 2008.a määrus nr 5 “Laekvere Lasteaia ”Rüblik” hooajaline tegutsemisperiood ja lahtiolekuajad”.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Aarne Laas
  Vallavanem

  Karin Tampere
  Vallasekretär

  /otsingu_soovitused.json