ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

Lisatingimuste kohta Narva linna munitsipaaleluruumide erastamisel avaliku oksjoni teel

Lisatingimuste kohta Narva linna munitsipaaleluruumide erastamisel avaliku oksjoni teel - sisukord
  Väljaandja:Narva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2014, 48

  Lisatingimuste kohta Narva linna munitsipaaleluruumide erastamisel avaliku oksjoni teel

  Vastu võetud 26.03.1996 nr 83

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  30.04.199703.05.1997
  27.08.199701.09.1997
  29.04.199801.05.1998
  19.12.200322.12.2003
  25.11.201028.11.2010

  Kuulanud ära AS ''Elamuvaldus'' direktori N.Vereštšaka informatsiooni, Linnavolikogu määrab:

  § 1.   Narva linna munitsipaalomanduses olevatele üürilepingu alusel kasutatavatele eluruumidele, mille kohta ei ole vastavalt ''Eluruumide erastamisseaduse" kindlaksmääratud tähtajaks esitatud erastamistaotlust eesõigusega ostmisele, kuulutatakse Narva Linnavalitsuse korraldusega välja avalik oksjon. Avalik oksjon viiakse läbi kahes voorus.

  § 2.   Esimesest voorust võib osa võtta iga Narvas alalist sissekirjutust omav füüsiline isik, kes ei ole varem eluruumide erastamisega seotud avalikul oksjonil võitnud, ei ole sõlminud ostu-müügi lepingut eluruumi erastamiseks, ning juhul, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

    (1) elab tööandjale kuuluvas eluruumis;

    (2) elab kehtiva üürilepingu alusel õigusvastaselt võõrandatud eluruumis, mis on omandireformi alusel tagastatud õigustatud subjektile voi mille tagastamist nõuab õigustatud subjekt oma kirjaliku taotluse alusel;

    (3)
  [Kehtetu - jõust. 22.12.2003]

    (4) kasutab kehtiva üürilepingu alusel avalikule oksjonile kuuluvat eluruumi, millest oksjoni läbiviija teavitab üürniku kirjalikult
  [ - jõust. 03.05.1997]

  § 3.   Teises voorus võivad osaleda kõik eluruumide erastamise õigustatud subjektid.

  § 4.   Avaliku oksjoni teine voor kuulutatakse välja juhul, kui kindlaksmääratud tähtajaks ei ole laekunud ühtegi avaliku oksjoni esimese vooru tingimustele vastavat avaldust.

  § 5.   Kehtestada kõikidele oksjonil osalejatele lisatingimus eluruumide müümisel avaliku oksjoni teel - tasuda ära oksjonile mineva eluruumi üürniku võlgnevused korteriüüri ja üürileandja kaudu talle osutatavate teenuste osas enne ostu-müügi lepingu sõlmimist. Juriidiliste isikute puhul on oksjonil osalemise lisatingimus, et - neil ei tohi olla võlgnevusi munitsipaalettevõtetele üüri, rendi ja kommunaalteenuste eest, aga samuti riigi- ja kohalikku eelarvesse.

  § 6.   Alates Linnavalitsuse korralduse vastuvõtmise momendist eluruumi määramise kohta avalikule oksjonile kuni eluruumi kohta ostu-müügi lepingu sõlmimiseni on keelatud vahetada õigust nimetatud eluruumi kasutamisele. Juhul, kui üürnik kolme nädala jooksul, arvates eluruumi esmasele avalikule oksjonile määramise teadaande avaldamise päevast, tasub võlgnevused korteriüüri ja kommunaalteenuste osas, võetakse eluruum üürniku avalduse alusel erastamise kohustatud subjekti otsusel oksjonilt maha.

  [ - jõust. 01.09.1997]

  § 7.   Linnavalitsus võib avaliku oksjoni tulemused tühistada juhul, kui oksjoni võitnud isik ei ole 30 päeva jooksul peale avaliku oksjoni tulemuste kinnitamise päeva sõlminud ilma mõjuva pohjuseta eluruumi ostu-müügi lepingut.

  § 8.   Kehtestada avalikul oksjonil osalemise maksuks 6,39 eurot.

  [ - jõust. 28.11.2010]

  § 9.   Käesolev seadus jõustub selle avaldamise momendist ''Narvskaja Gazetas".

  § 10.   Eluruumide erastamise kohustatud subjekt avaldab kuulutuse läbiviidava avaliku oksjoni kohta “Kreenholmi” ajalehes.

  [ - jõust. 01.05.1998]

  /otsingu_soovitused.json