ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 - 2027

Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 - 2027 - sisukord
  Väljaandja:Paide Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.02.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2015, 18

  Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 - 2027

  Vastu võetud 29.01.2015 nr 3

  Määrus kehtestatakse "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse" § 4 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 - 2027 (juurde lisatud).

  § 2.   Paide Linnavolikogu 18. juuni 2009 määrus nr 21 "Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2009 kuni 2022" tunnistatakse kehtetuks.

  Tarmo Alt
  Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 - 2027.

  Lisa 2 Sademeveetrasside skeem

  Lisa 3 Vee- ja kanalisatsioonitrasside skeem

  /otsingu_soovitused.json