Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kinnitamine

Maamaksumäärade kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Ruhnu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2015, 45

  Maamaksumäärade kinnitamine

  Vastu võetud 05.02.2015 nr 2

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, maamaksuseaduse § 5 ja 11 alusel.

  § 1.   Kehtestada 2015 aastaks Ruhnu vallas üldine maamaksumäär 2,5% maa maksustamishinnast aastas.

  § 2.   Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2015 aastal Ruhnu vallas kehtestatakse 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

  § 3.   Määruse rakendamine

    (1) Tühistada Ruhnu Vallavolikogu 10.detsembri 2008 aasta määrus nr 5 „Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksust maksuvabastuse rakendamine 2009 aastal.“

    (2) Määrus jõustub 1.jaanuaril 2015 aastal.

  Heiki Kukk
  Volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json