HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava 2016-2020 kinnitamine

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava 2016-2020 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2016, 38

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava 2016-2020 kinnitamine

Vastu võetud 03.02.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, lg 4 p 1; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 1 ja lg 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada „Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava 2016-2020“ vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendada alates 01.01.2016.a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees

Lisa Kilingi-Nõmme Gümnaasium arengukava 2016-2020

/otsingu_soovitused.json