SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse suuruse määramine

Hooldajatoetuse suuruse määramine - sisukord
Väljaandja:Mustvee Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2016, 43

Hooldajatoetuse suuruse määramine

Vastu võetud 26.01.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse Mustvee Linnavolikogu 28.01.2016 määruse nr 2 ”Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord” § 2 lõike 4 alusel ja arvestades volikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekut.

§ 1.  Hooldajatoetus

  Mustvee linna eelarvest makstava hooldajatoetuse suurus on:
 1) Sügava puudega isiku hooldajale 35 eurot kuus;
 2) Raske puudega isiku hooldajale 25 eurot kuus.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Riina Pajula
linnavolikogu esimees