Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vihula valla 2017. aasta eelarve kinnitamine

Vihula valla 2017. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Vihula Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2017, 8

  Vihula valla 2017. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 09.02.2017 nr 56

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23, Vihula valla põhimääruse § 43 ja Vihula Vallavalitsuse poolt 01.02.2017 esitatud valla 2017 aasta eelarve seletuskirja alusel.

  § 1.   Kinnitada Vihula valla 2017.a eelarve põhitegevuse tulude osa 2 272 377 eurot vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Vihula valla 2017.a eelarve põhitegevuse kulude osa 2 147 884 eurot vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada Vihula valla 2017.a eelarve investeerimistegevuse osa 589 479 eurot, eelarve tulem 124 493 eurot, finantseerimistegevuse osa 464 986 eurot vastavalt lisale 3.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  § 5.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017.a.

  Aide Veinjärv
  Volikogu esimees

  Lisa 1 2017 eelarve tulud

  Lisa 2 2017 eelarve kulud

  Lisa 3 2017 eelarve investeerimistegevus, finantseerimistegevus

  Lisa 4 2017 eelarve seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json