Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Sindi linna 2017. aasta eelarve

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2017, 9

Sindi linna 2017. aasta eelarve

Vastu võetud 09.02.2017 nr 51

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel

§ 1.   Sindi linna 2017. aasta eelarve kinnitamine

  (1) Kinnitada Sindi linna 2017. aasta eelarve vastavalt lisale.

  (2) Eelarves on kajastatud põhitegevuse tulud kogumahus 4 113 585,21 eurot, põhitegevuse kulud kogumahus 4 009 288,21 eurot, põhitegevuse tulem 104297,00 eurot, investeerimistegevus kokku 496 263,38 eurot, finantseerimistegevus summas 1964 eurot ning likviidsete varade muutus summas 390 002,38 eurot.

§ 2.   Volituste andmine linnavalitsusele

  Linnavalitsusel on õigus teha klassifikaatori muudatustest tulenevaid täpsustusi.

§ 3.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast vastuvõetud määruse avalikustamist Riigi Teatajas ja määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017.

Toomas Asi
volikogu esimees

Lisa Sindi linna 2017 eelarve

/otsingu_soovitused.json