Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kehtestamine

Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2020, 15

  Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kehtestamine

  Vastu võetud 29.01.2020 nr 2

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Narva-Jõesuu linna põhimääruse § 41 lg 4 ning Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määruse nr 115 “Töötasu alammäära kehtestamine” alusel.

  § 1.   Kehtestada Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate palgamäärad alates 01.01.2020 vastavalt Lisale 1.

  § 2.   Kehtestada Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate koosseisud alates 01.01.2020 vastavalt Lisale 2.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu linna 08.01.2019 määrus nr 2 “Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kehtestamine”.

  § 4.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Maksim Iljin
  linnapea

  Monika Tinno
  linnasekretär

  Lisa 1 Palgamäärad

  Lisa 2 Asutuste töötajate koosseisud

  /otsingu_soovitused.json