ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2032
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2020, 19

Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032

Vastu võetud 30.01.2020 nr 122

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitatakse Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Alajõe Vallavolikogu 24.03.2009 määrus nr 1 „Alajõe valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2020 kinnitamine“;
  2) Iisaku Vallavolikogu 25.02.2016 määrus nr 62 „Iisaku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2028“;
  3) Mäetaguse Vallavolikogu 29.06.2017 määrus nr 65 „Mäetaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2028 kinnitamine“;
  4) Tudulinna Vallavolikogu 18.06.2008 määrus nr 10 „Tudulinna valla veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava kehtestamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Lisa Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 (Joonised on kättesaadavad valla veebilehel)

/otsingu_soovitused.json