Teksti suurus:

Nõo Vallavalitsuse 30.12.2019 määruse nr 9 „Nõo valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2020, 26

Nõo Vallavalitsuse 30.12.2019 määruse nr 9 „Nõo valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad“ muutmine

Vastu võetud 03.02.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2, Nõo Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 37 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Nõo Vallavalitsuse 30.12.2019 määrust nr 9 "Nõo valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad" järgmiselt:
  1) § 1 p 2 muudetakse ja sõnastatakse:
„ koolitoetus esmakordselt kooli õppima asuvale lapsele 50 eurot;“;
  2) § 1 p 3 muudetakse ja sõnastatakse:
„ põhikooli lõpetamise toetus 50 eurot“;
  3) § 1 p 4 muudetakse ja sõnastatakse:
„ gümnaasiumi lõpetamise toetus 60 eurot“;
  4) § 3 p 1 muudetakse ja sõnastatakse:
„ hooldajatoetus täisealise sügava puudega isiku hooldajale 50 eurot kuus;“;
  5) § 3 p 2 muudetakse ja sõnastatakse:
„ hooldajatoetus täisealise raske puudega isiku hooldajale 30 eurot kuus;“;
  6) § 3 p 3 muudetakse ja sõnastatakse:
„ hooldajatoetus keskmise puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;“;
  7) § 3 p 4 muudetakse ja sõnastatakse:
„ hooldajatoetus raske puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;“;
  8) § 3 p 5 muudetakse ja sõnastatakse:
„ hooldajatoetus sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus;“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.03.2020.

Sven Tarto
Vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes

Aira Laul
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json